collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België
société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique
Français / Nederlands
Laatste update : 22.12.2016 11:20
2015
Geïnde rechten

€  4.498.535,59

Beheerskosten (direct + indirect)  
€    538.090,18
Bijdrage AEB financiering FOD Economie Controledienst (0,2%)  
€      8.513,53
Verdeeld aan rechthebbenden  
€     1.644.069,36
Aan rechthebbenden betaalde rechten  
€  996.700,01
Nog te verdelen rechten  
€     14.581.484,85 

PROCIBEL scrl/cvba - Rue des Chartreux/ Kartuizersstraatstraat 19, B30 B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@procibel.be