collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België
société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique
Français / Nederlands
Laatste update : 26.11.2013 7:41
Downloads
Klik op het gepaste formulier van het land waarvoor u wenst te registreren. U kan dit document vervolgens downloaden, afdrukken, invullen, ondertekenen en via post opsturen.

Algemene detailpagina gegevens aangever

Formulier

Hoe invullen?

Volgende inlichtingen moeten verplicht worden meegedeeld op de aangifte anders kan Procibel ze niet aanvaarden:

  1. Jaar van productie
  2. Categorie van het werk
  3. Titel van het werk
  4. Nationaliteit:
  5. Duurtijd
  6. Regisseur:
  7. Vak i.v.m. de rechthebbenden: volledig invullen, % van de rechten vermelden In geval van coproduktie: de namen, het adres en het % van de rechten van de coproducent(en) zodat de aangifte in het totaal 100% van de rechten identificieert.

Op het bijkomende blad, moeten alle gegevens i.v.m. de identiteit van de aangever ingevuld worden.

Om geldig te zijn moet een aangifte van rechten ondertekend worden door de producent/aangever. Indien mogelijk moet de aangifte voorzien zijn van een stempel van de vennootschap.

Indien voorhanden, is het aangewezen om in bijlage de uitzenddata van het werk in België en in het buitenland mee te delen.

PROCIBEL scrl/cvba - Rue des Chartreux/ Kartuizersstraatstraat 19, B3- B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@procibel.be