collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België
société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique
Français / Nederlands
Laatste update: 19.05.2014 16:46
Procibel is de collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België. Op 20 maart 1996 heeft de Minister van Justitie Procibel gemachtigd om de rechten op het kopiëren voor eigen gebruik, krachtens de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, te beheren en te verdelen.

Voor het kopiëren voor eigen gebruik in België is Procibel dus gerechtigd om de sommen die toekomen aan de audiovisuele werken te ontvangen en door te storten aan elke rechthebbende.

Procibel is lid en beheerder van AUVIBEL, de collectieve beheersvennootschap die de auteurs, de producenten en de uitvoerende kunstenaars van geluids-en audiovisuele werken vertegenwoordigd.

AUVIBEL is belast met de inning van de vergoedingen in België en de verdeling ervan tussen haar leden.

Met de buitenlandse collectieve beheersvennootschappen voor de private kopie heeft Procibel contracten van wederkerigheid afgesloten. In het kader van deze contracten ontvangt en verdeelt Procibel eveneens de sommen die toekomen aan Belgische audiovisuele werken die in deze landen uitgebaat en gekopieerd worden. De landen waar een wetgeving inzake het kopiëren voor eigen gebruik bestaat en waarmee Procibel een contract van wederkerigheid heeft afgesloten, zijn: Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Nederland, Zwitserland en Zweden.

Procibel is lid van Arthena.

PROCIBEL scrl/cvba - Rue des Chartreux/ Kartuizersstraat 19, B30- B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@procibel.be