collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België
société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique
Français / Nederlands
Laatste update : 26.11.2013 7:44

Tariferingsregels

Procibel is een collectieve beheersvennootschap van producenten van audiovisuele werken die in België het deel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat toekomt aan de producenten van audiovisuele werken int en verdeelt.

Procibel beheert eveneens het deel van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik dat toekomt aan bepaalde producenten van geluidswerken.


De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik is een wettelijke licentie wat inhoudt dat de tarieven door de overheid worden vastgelegd. In België is er één centrale organisatie voor de innig in België van deze vergoeding nl. Auvibel (www.auvibel.be ).


De tariferingsregels van Auvibel die overeenkomstig de wet eveneens van toepassing zijn op PROCIBEL en BAVP worden door de Koning vastgelegd binnen een Koninklijk Besluit.


Procibel is samen met andere beheersvennootschappen lid van Auvibel en int vanuit Auvibel samen met BAVP het deel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat toekomt aan zowel de Belgische als de buitenlandse producenten van audiovisuele werken.


Op basis van wederkerigheidsovereenkomsten die werden afgesloten met de zusterorganisaties in het buitenland int Procibel eveneens de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat voor rekening van de Belgische producenten van audiovisuele werken in het buitenland werd geïnd op basis van tariferingsregels die door de respectievelijke buitenlandse overheden als wettelijke licentie werden vastgelegd.

PROCIBEL scrl/cvba - Rue des Chartreux/ Kartuizersstraatstraat 19, B30 B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@procibel.be