Over Procibel...

Procibel is de collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België. Op 20 maart 1996 heeft de Minister van Justitie Procibel gemachtigd om de rechten op het kopiëren voor eigen gebruik, krachtens de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, te beheren en te verdelen.

Voor het kopiëren voor eigen gebruik in België is Procibel gerechtigd om de sommen die toekomen aan de producenten van audiovisuele werken te ontvangen en door te storten aan elke rechthebbende.

Procibel is lid en beheerder van AUVIBEL, de collectieve beheersvennootschap die de auteurs, de producenten en de uitvoerende kunstenaars van geluids-, audiovisuele, grafische en literaire werken vertegenwoordigd.

AUVIBEL is belast met de inning van de vergoedingen in België en de verdeling ervan tussen haar leden.

Als lid van Eurocopya, de Europese associatie van beheersmaatschappijen van audiovisuele producenten die instaan voor de inning van de vergoedingen voor de privé kopie werkt Procibel samen met de buitenlandse collectieve beheersvennootschappen voor de private kopie. 

In het kader van deze samenwerking:
* ontvangt en verdeelt Procibel de sommen die toekomen aan Belgische audiovisuele werken die in deze landen uitgebaat en gekopieerd worden en
* int en keert Procibel op haar beurt de vergoedingen uit die toekomen aan audiovisuele werken uit deze betreffende landen die in België uitgebaat en gekopieerd worden.

 De Europese landen waar een wetgeving inzake het kopiëren voor eigen gebruik bestaat en waarmee Procibel binnen het kader van Eurocopya samenwerkt, zijn: Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Nederland, Polen, Slovakije, Zwitserland en Zweden.


Contact
Dien je aangiften aan!
The Crescent
Lenniksebaan 451 
B-1070 Brussel
info@procibel.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?