Reglementering

Tariferingsregels

Procibel is een collectieve beheersvennootschap van producenten van audiovisuele werken die in België het deel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat toekomt aan de producenten van audiovisuele werken int en verdeelt. Procibel beheert eveneens het deel van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik dat toekomt aan bepaalde producenten van geluidswerken. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik is een wettelijke licentie wat inhoudt dat de tarieven door de overheid worden vastgelegd. In België is er één centrale organisatie voor de innig in België van deze vergoeding nl. Auvibel (www.auvibel.be).

De tariferingsregels van Auvibel die overeenkomstig de wet eveneens van toepassing zijn op PROCIBEL worden door de Koning vastgelegd binnen een Koninklijk Besluit.

Procibel is samen met andere beheersvennootschappen lid van Auvibel en int vanuit Auvibel het deel van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat toekomt aan zowel de Belgische als de buitenlandse producenten van audiovisuele werken.

In het kader van een samenwerking met beheersorganisaties in het buitenland int Procibel eveneens de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik dat voor rekening van de Belgische producenten van audiovisuele werken in het buitenland werd geïnd op basis van tariferingsregels die door de respectievelijke buitenlandse overheden als wettelijke licentie werden vastgelegd.

Reglementeringen

Verdelingsregels voor producenten van fonogrammen

Bekijk de verdelingsregels
Contact
Dien je aangiften aan!
Kartuizersstraatstraat 19
B3- B-1000 Brussel
info@procibel.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?